PRIVACYXL

 

Wij, HorecaXL & LeaseXL, zijn ons bewust van de privacyproblemen die zich voordoen tijdens het gebruik van producten, services en websites. Daarom volgen wij nauwgezet alle gegevensbeveiligingsprocedures die erop zijn gericht uw persoonlijke informatie volledig te beveiligen.

Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende activiteiten:

 

  • Het gebruik van de producten en services van HorecaXL en/of LeaseXL.
  • Het bezoeken van de websites van HorecaXL en/of LeaseXL.
  • Een bezoek aan andere gekoppelde pagina's of toepassingsservices die worden aangeboden door HorecaXL en/of LeaseXL.

 

Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaart u akkoord te gaan met ons privacybeleid. Het volgende privacybeleid heeft betrekking op de omgang met persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die wordt verzameld wanneer u onze producten en services gebruikt. Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 


WAAROM HEBBEN HORECAXL & LEASEXL GEGEVENS NODIG?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG KUNNEN HORECAXL & LEASEXL GEGEVENS BEWAREN?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Als er spraken is van een overeenkomst, dan worden de gegevens bewaard voor de termijn de wet ons voorschrijft.

 

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HorecaXL en/of LeaseXL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan HorecaXL en/of LeaseXL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@horecaxl.com of info@leasexl.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HorecaXL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HorecaXL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@horecaxl.com. Horecaxl.com is een website van HorecaXL.

 

WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

Dit privacybeleid kan door ons worden gewijzigd. In het gedeelte 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze pagina kunt u zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op deze pagina publiceren. Als u onze services gebruikt nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u daarmee aan dat u het herziene privacybeleid accepteert. We raden u aan regelmatig dit privacybeleid door te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Wij zijn telefonisch te bereiken op het telefoonnummer +31 (0)88 - 28 28 928 of per mail op info@horecaxl.com of info@leasexl.com.

 

DISCLAIMERXL

Informatie: We hebben echt alle aandacht aan deze website besteed en zullen dat ook heel veel blijven doen. En ook blijven we met de meeste zorg produkten op deze website toevoegen. Maar desondanks kan het zijn dat er ergens een foutje of onvolkomenheid zit in deze website. Daarom kunnen aan de teksten, foto's (of ander beeldmateriaal) en de prijzen op geen enkele manier rechten ontleend worden. De prijzen van de fabrikanten gelden en zijn leidend. En bepaalde verwijzigingen in deze website zijn informatiebronnen die door derden (onder andere fabrikanten) worden bijgehouden en daarover hebben wij geen enkele controle. En dan vinden wij dat we daar ook niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Wij houden ons altijd wel het recht voor om deze informatie - en die op de website - te wijzigen, zonder dat we dit vooraf hoeven te communiceren of op een andere manier bekend moeten maken.

 

Copyright: Deze website geniet een auteursrechtelijk bescherming. Dit hebben we niet zelf verzonnen, maar omdat wij werken met eigen afbeeldingen en met afbeeldingen van de fabrikanten, zijn alle rechten van deze beelden beschermd en zijn die voorbehouden aan onszelf (eigen beelden) of aan onze leveranciers. Maar dit geldt ook voor de teksten op deze website. Teksten als omschrijving van de apparatuur. Die rechten behoren officieel aan de fabrikanten toe. En wij mogen ze gebruiken, maar we moeten dan wel vermelden dat het niet toegestaan om ook maar iets van deze site te framen, te kopieeren, verplaatsen, verspreiden of of te slaan zonder dat u hiervoor de schriftelijke toestemming heeft. Het is maar dat u het weet. En als er andere sites zijn die linken naar onze website, of er toch informatie vandaan halen, dan zijn wij daar natuurlijk niet verantwoordelijjk voor.

 

Merken: We hebben het hierboven al vermeld, maar soms moeten we dingen herhalen of anders omschrijven. En op verzoek van alle merken die aan ons leveren, vermelden wij de volgende tekst: Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten / leveranciers, die HorecaXL direct of indirect toestemmig hebben gegeven om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant / leverancier. 

 

UPDATEXL

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Privacy en GDPR AVG HorecaXL en LeaseXLPrivacy en GDPR AVG HorecaXL en LeaseXL

LeaseXl maakt het Leasen van Horeca Apparatuur betaalbaar! Leasing Keukenapparatuur vanaf € 499,- investering.